Lõppkasutaja litsentsileping

Lõppkasutaja litsentsileping

See on juriidiline kokkulepe teie, lõppkasutaja, ja Wondershare tarkvara Ltd ja tema tütarettevõtja Wondershare tarkvara (H.K.) Co Ltd, arendaja programmi ("Wondershare"), arendaja programmi ("Wondershare") seoses Wondershare toodetega ("tarkvara") kasutamisele. Kui installite tarkvara, nõustute lepingu tingimustega on siduv.

1. LITSENTSI ANDMINE
Wondershare Käesolevaga annab teile (üksikisik) tühistatavad, isikliku, mitte-eksklusiivse ja nontransferable õiguse installida ja aktiveerida tarkvara kaks eraldi arvutit üksnes oma isikliku ja mitteärilise kasutamise eest kui soetasite kaubandusliku litsentsi, alates Wondershare. See tarkvara ühiskasutamine teiste inimeste või teistele isikutele käesoleva tarkvara sisu vaatamiseks on vastuolus käesoleva litsentsi. Te võib mitte tarkvara võrgus kättesaadavaks saata või kuidagi tarkvara mitu kasutajat, kui olete esmalt ostnud vähemalt mitme kasutajaga litsentsi Wondershare.

2. COPYRIGHT
Tarkvara omab Wondershare ja kaitstud autoriõiguse seaduse ja rahvusvaheliste autoriõiguse lepingutega. Teil võib kõrvaldada või varjata omandiõiguse teateid, etikettide või märkide tarkvara.

3. PIIRANGUD KASUTAMISE
Te ei tohi, ja te võib mitte teistele andmine (a) vastupidine insenerile, dekompileerida, dekodeerida, dekrüptida, lahti, või kuidagi tuletada lähtekoodi, tarkvara; b muuta, levitada või luua sellest tuletatud teoseid tarkvara; (v.a ühe varukoopiat), (c) koopia, avalikult kuvada, edastada, müüa, rentida, liisida turustamise või muul moel ekspluateerida tarkvara.

4. KATA CD.
Reprodutseerimise ja levitamise Wondershare seotud ajakirjad on avaldanud erinevate katta CD tarkvara (ainult hindamise koopia) on lubatud. Ajakiri koos CD koopia nõutakse aga saata Wondershare tarkvara.

5. MÕISTE
See litsents on kuni selle lõpetamiseni. Te võite lõpetada see igal ajal hävitades kõik koopiad selle tarkvara. See litsents lõpeb ka siis, kui te ei täida mõistet või selle lepingu tingimustest. Sellise lõpetamise korral nõustud, et hävitada kõik koopiad selle tarkvara.

6. MITTE ÜHTEGI TEIST GARANTIID.
WONDERSHARE TARKVARA EI GARANTEERI, ET TARKVARA ON VIGADETA. WONDERSHARE TARKVARA ÕIGUSPÄRASUSE MUUD TARKVARA, OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT KAUDSETE GARANTIIDEGA SEOSES KAUBANDUSLIKU, SOBIVUSEGA TEATUD OTSTARBEKS JA TÕELEVASTAVUSE KOLMANDA OSAPOOLE ÕIGUSTE SUHTES. MÕNEDES JURISDIKTSIOONIDES EI VÕIMALDA VÄLJAJÄTMISE KAUDSEID GARANTIISID VÕI PIIRANGUD KOHTA, KUI KAUA ON GARANTIITA VÕIB KESTA, VÕI VÄLJAARVAMISE VÕI PIIRANGUD JUHUSLIKE VÕI PÕHJUSLIKE KAHJUDE OSAS, SEEGA EELMAINITUD PIIRANGUD VÕI VÄLISTAMISED EI PRUUGI TEILE. KÄESOLEV GARANTII ANNAB TEILE SPETSIIFILISED SEADUSLIKUD ÕIGUSED JA TEIL VÕIB OLLA MUID ÕIGUSI, MIS ERINEVAD JURISDIKTSIOONI PÄDEVUST.

7. ERALDATAVUS.
Käesoleva litsentsi kohaselt töövõimetuse korral lepinguosalised, et kehtetuse põhjusest ei mõjuta ülejäänud osade selle litsentsi kehtivust.

8. EI VASTUTA KAUDSETE KAHJUDE.
MITTE MINGIL JUHUL WONDERSHARE TARKVARA VÕI SELLE TARNIJAD ON TEIE EES KAUDSETE, JUHUSLIKE EGA KAUDSETE KAHJUDE EEST MIS TAHES LAHKE KOHALETOIMETAMISE, TÄITMISE VÕI TULENEVAD TARKVARAS, ISEGI KUI WONDERSHARE TARKVARA ON TEAVITATUD SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST. NO SÜNDMUS WILL WONDERSHARE TARKVARA EEST NÕUDEST, KAS LEPING, LEPINGUVÄLINE KAHJU VÕI MUU TEOORIA VASTUTUSE, ÜLETADA LITSENTSI TASU TEIE, KUI ÜLDSE.

KINNITUS INSTALLITE TARKVARA, NÕUSTUTE, ET OLETE LUGENUD JA ARU KULTUURIPÄRANDIT LÄHEB JA OLETE NÕUS JÄRGIMA ÜLDISI ÄRITINGIMUSI. NÕUSTUTE KÄESOLEVA LEPINGU ON POOLTEVAHELISE KOKKULEPPE TÄIELIK JA AINUÕIGUSLIK AVALDUST JA ASENDAB KÕIK KAVANDATUD VÕI EELNEVAT KOKKULEPPED, SUULINE VÕI KIRJALIK NING MUU KOMMUNIKATSIOONI SELLES KIRJELDATUD LITSENTS LEPINGUOSALISTE VAHEL.

Top